Náhradní plnění

Náhradní plnění dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Náhradní plnění je když… Každý zaměstnavatel, který zaměstnává 25 a více zaměstnanců, má podle zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením (ZP). Pokud je z jakéhokoli důvodu nezaměstnává, má možnost odebírat výrobky nebo služby od subjektu, zaměstnávajícího min. 50% lidí se ZP (např. firma Jistr s. r. o.) jako náhradní plnění povinného podílu osob se ZP. Další možností je finanční odvod do státní pokladny, který se stále zvyšuje vzhledem k průměrné měsíční mzdě v ČR a je pro zaměstnavatele tou nejméně výhodnou variantou.Pro rok 2018 může odběratel od firmy Jistr s. r. o., získat náhradní plnění dle aktuálního stavu kapacity.

Orientační tabulka výpočtu povinnosti zaměstnavatele: