Produkty » Reklamace

Reklamace

  
Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců.
Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :
1.     Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
2.     Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
3.     Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
4.     Výrobek byl poškozen působením živlů.
5.     Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
6.     Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.
Postup při reklamaci :
1.     Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
2.     Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
3.     Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.